Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   ZAMKNIJ

Rekrutacja

Aktualizacja informacji dotyczącej składania papierowej wersji dokumentów rekrutacyjnych.

Poznań 25 marca 2020 r.

Szanowni Rodzice, 

w związku z wprowadzeniem przez rząd RP dalszych ograniczeń dotyczących przemieszczania się nie będzie dyżurów w przedszkolach i szkołach podstawowych w celu odebrania od Rodziców dokumentów  w rekrutacji do przedszkoli.

Przyjmujemy, że przesłane skany dokumentów będą wypełniały na ten szczególny moment zapis o dostarczeniu dokumentów.

Prosimy o sprawdzenie czy wysłaliście Państwo komplet dokumentów, oczywiście najważniejszy jest skan podpisanego wniosku, zaświadczeń i oświadczeń.

Jeśli nie mogliście Państwo, z przyczyn od Was niezależnych, dostarczyć zaświadczenia z zakładu pracy prosimy o przesłanie mailowo do przedszkola oświadczenia, że ten dokument będzie dostarczony później.

Jeśli ktoś wypełnij wniosek wyłącznie elektronicznie w systemie NABÓR i nie wysłał skanu musi tego dopełnić do piątku 27 marca. Skan podpisanego wniosku należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Data i sposób ogłoszenia listy zakwalifikowanych będzie potwierdzony w późniejszym terminie z uwagi na wprowadzone zasady przemieszczania się.

Prosimy o śledzenie strony MIASTA www.poznan.pl/ oświata-portal. Kontakt: ow@um.poznan.pl


e-mail: przedszkole.cogito@operator.edu.pl

Oświadczenia można pobrać ze strony: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA COGITO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nasze przedszkole bierze udział w naborze  elektronicznym  prowadzonym przez Miasto Poznań.
Strona naboru: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 29.01.2020r.

KRYTERIA NABORU

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Kryteria rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 29.01.2020r. 

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić dostarczając stosowne dokumenty. Wszystkie, wraz z wnioskiem o przyjęciu dziecka, można będzie otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać je ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/.

Wniosek i załączniki na rok szkolny 2020/2021 można pobrać od dnia 10 marca 2020r. 

DEKLARACJE KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do naszego przedszkola składają deklarację w celu potwierdzenia chęci kontynuowania edukacji w placówce.
Druki będą dostępne u nauczyciela w grupie. Deklaracje należy składać w sekretariacie przedszkola. Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

DRZWI OTWARTE