KLENDARZ DNI WOLNYCH I DYŻURÓW

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Rodziców działającą
w Publicznym Przedszkolu Cogito w dni: 31.10.2022, 2.05.2023
oraz 9.06.2023 przedszkole będzie nieczynne.

Przerwa wakacyjna trwa od 31.07.2022 (poniedziałek) do 31.08.2023 (czwartek) – przedszkole jest wtedy nieczynne.