Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   ZAMKNIJ

REKRUTACJA

20.04.2020 r.
WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Procedura odwoławcza
 W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Zgodnie z terminarzem rekrutacyjnym ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych pojawi się 20 kwietnia o godzinie 12:00 na stronie internetowej przedszkola oraz drzwiach sekretariatu przedszkola.

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 9.04.2020r.

OŚWIADCZENIA WOLI

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz rodziców składających dokumenty rekrutacyjne, oświadczenia woli będą przyjmowane drogą elektroniczną: zdjęcia wypełnionej deklaracji lub scanu, a w szczególnych przypadkach przesłanie maila z wszystkimi wymaganymi danymi.
Oświadczenia woli prosimy przesyłać na adres mailowy: przedszkole.cogito@operator.edu.pl

Na stronie Naboru (https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty) została uruchomiona możliwość  elektronicznego potwierdzenia woli przez rodzica.  Znajdziecie tam Państwo instrukcję elektronicznego potwierdzenia woli oraz wersję papierową formularza potwierdzania woli.

UWAGA: Jeśli potwierdzili Państwo wolę na stronie naboru, nie ma już takiej potrzeby, aby przesyłać oświadczenie mailowo do placówki.

Aktualizacja informacji dotyczącej składania papierowej wersji dokumentów rekrutacyjnych. [ Poznań 25 marca 2020 r. ]

Szanowni Rodzice, 
w związku z wprowadzeniem przez rząd RP dalszych ograniczeń dotyczących przemieszczania się nie będzie dyżurów w przedszkolach i szkołach podstawowych w celu odebrania od Rodziców dokumentów  w rekrutacji do przedszkoli.
Przyjmujemy, że przesłane skany dokumentów będą wypełniały na ten szczególny moment zapis o dostarczeniu dokumentów.
Prosimy o sprawdzenie czy wysłaliście Państwo komplet dokumentów, oczywiście najważniejszy jest skan podpisanego wniosku, zaświadczeń i oświadczeń. Jeśli nie mogliście Państwo, z przyczyn od Was niezależnych, dostarczyć zaświadczenia z zakładu pracy prosimy o przesłanie mailowo do przedszkola oświadczenia, że ten dokument będzie dostarczony później.
Data i sposób ogłoszenia listy zakwalifikowanych będzie potwierdzony w późniejszym terminie z uwagi na wprowadzone zasady przemieszczania się.
Prosimy o śledzenie strony MIASTA www.poznan.pl/ oświata-portal. Kontakt: ow@um.poznan.pl

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA COGITO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nasze przedszkole bierze udział w naborze  elektronicznym  prowadzonym przez Miasto Poznań.
Strona naboru: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole


TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 29.01.2020r.

KRYTERIA NABORU

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Kryteria rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 29.01.2020r. 

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić dostarczając stosowne dokumenty. Wszystkie, wraz z wnioskiem o przyjęciu dziecka, można będzie otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać je ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/.

Wniosek i załączniki na rok szkolny 2020/2021 można pobrać od dnia 10 marca 2020r. 

DEKLARACJE KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do naszego przedszkola składają deklarację w celu potwierdzenia chęci kontynuowania edukacji w placówce.
Druki będą dostępne u nauczyciela w grupie. Deklaracje należy składać w sekretariacie przedszkola. Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

DRZWI OTWARTE