Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

REKRUTACJA

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA COGITO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH PODCZAS POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

26.04.2021 GODZINA 12:00

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022
16.04.2021 GODZINA 12:00
[KLIKNIJ]

Kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy przekazywać drogą mailową na adres [email protected] lub osobiście, w podpisanej kopercie, do skrzynki wystawionej przy sekretariacie przedszkola w godzinach 8:00 – 16:00.
Wszelkich informacji udzielamy wyłącznie telefonicznie pod numerem: 533 337 457 w godzinach 8:00 – 16:00.

UPRZEJMIE PROSIMY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA PRAWIDŁOWE WYPEŁNIANIE I PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH. NAJISTOTNIEJSZE TO:
– PODPISY OBOJGA RODZICÓW  NA WNIOSKU GŁÓWNYM;
– DOŁĄCZENIE ZAŁĄCZNIKÓW

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIENIA I WYSYŁANIA DOKUMENTÓW ZNAJDUJE SIĘ W INFORMATORZE DLA RODZICÓW DOSTĘPNYM NA STRONIE NABORU:
https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Nasze przedszkole bierze udział w naborze  elektronicznym  prowadzonym przez Miasto Poznań.
Strona naboru: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole
Dokumenty do pobrania: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji. [KLIK]

DEKLARACJE

Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do naszego przedszkola składają deklarację w celu potwierdzenia chęci kontynuowania edukacji w placówce.
Druki deklaracji będą dostępne u nauczycieli w grupach oraz przesłane w załączniku przez pocztę Vulcan.
Deklaracje należy składać w sekretariacie lub przesłać skan dokumentu na adres mailowy przedszkola od 09.03.2021 do15.03.2021.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO [KLIK]

Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu na rok szkolny 2021/2022 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 29.01.2021r.

ZARZĄDZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO OPERATORA OŚWIATY

KRYTERIA NABORU [KLIK]

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Kryteria rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu na rok szkolny 2021/2022 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 29.01.2021r. 

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić dostarczając stosowne dokumenty. Wszystkie, wraz z wnioskiem o przyjęciu dziecka, można będzie otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać je ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/.