WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zgodnie z informacją RODO ze względu na funkcjonowanie placówek stacjonarnie, wyniki rekrutacji pojawią się tylko w formie wywieszenia na drzwiach sekretariatu 13 kwietnia o godzinie 12:00.

Informacja ta będzie również zamieszczona dla Rodziców na stronie NABORU
https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
Od dnia 13 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2022 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych.

Potwierdzenie woli można składać w sekretariacie przedszkola w formie papierowej (druk do pobrania poniżej).
W systemie NABÓR została uruchomiona też opcja potwierdzenia woli zapisu dziecka – instrukcja poniżej.


Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.