INNOWACJA PEDAGOGICZNA

SKUTECZNE ZDZIWIENIE.
WYZWALAJĄCA MYŚLENIE NAUKA CZYTANIA.

Jest to unikatowa propozycja nauki czytania, łącząca elementy aktywizacji poznawczej, emocjonalnej i motorycznej. Projekt został oparty na rozległym doświadczeniu praktycznym i badawczym w pracy z dziećmi oraz na testach poprzedzających wdrożenie. Autorka do swego modelu nauki czytania wykorzystuje wnioski płynące z najnowszych osiągnięć psychologii, kognitywistyki i pedagogiki. Model ten przełamuje dotychczasowe sposoby realizacji nauki czytania w ramach tradycyjnych działań szkolnych. Autorka nie tylko dokonuje połączenia stosowanych dotąd podejść do początkowej nauki czytania – skoncentrowanych bądź na głosce, bądź na sylabie – lecz także wykracza poza skupione wyłącznie na stronie językowej myślenie o tej kompetencji. Projekt zakłada rozwijanie dziecięcego myślenia i umiejętności czytania poprzez pracę z tekstem i obrazem.

Innowacyjny projekt do nauki czytania dla dzieci: „Skuteczne zdziwienie. Wyzwalamy myślenie” został dwukrotnie wyróżniony na INTARG – Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji. Zdobył dla Uniwersytetu Łódzkiego złoty medal i nagrodę World Invention Intellectual Property Associations WIIPA. Projekt ma charakter wdrożeniowy, przeznaczony jest do nauki czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Jego autorską koncepcję opracowała prof. Monika Wiśniewska-Kin z Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z Zespołem.

Książka Zamieniam się w słuch, czyli opowieści dźwiękiem malowane została wyróżniona w kategorii graficznej w konkursie Książka Roku 2020 Polskiej Sekcji IBBY.
AUTORKĄ ILUSTRACJI JEST Marta Ignerska

Książka ta jest elementem cyklu opartego na holistycznym podejściu do nauki czytania. W jej ujęciu dźwięki wpisują się w doświadczanie codzienności i niecodzienną wyobraźnię dzieci, a dźwięki odpowiadające literom nie są oderwane od życia, ale stanowią element historii i potencjał dla opowieści o przygodach. Nauka czytania traci w ten sposób formalny charakter, przestaje też być redukowana do na wpół pamięciowego, ćwiczeniowego opanowywania uproszczonych, płytkich treściowo tekstów. Czytanie dziecięce zaczyna być rodzajem ekspresji i artystycznego wyrazu.
Rdzeniem książki jest znakomity materiał wizualny, pełen niezwykłych skojarzeń plastycznych i obrazowych, bogaty, niebanalny. Sprzyja to dziecięcej twórczości, angażuje emocje i fantazję, pobudza myślenie.”

prof. Dorota Klus-Stańska