NABÓR

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA COGITO W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Nasze przedszkole bierze udział w naborze  elektronicznym  prowadzonym przez Miasto Poznań.
Strona naboru: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole
Dokumenty do pobrania: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

WYNIKI REKRUTACJI
LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKFALIFIKOWANYCH POJAWI SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE „WYNIKI REKRUTACJI” ORAZ NA DRZWIACH SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA, 13 KWIETNIA O GODZINIE 12:00


DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:


O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Kryteria rekrutacji oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 31.01.2022r. 

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić dostarczając stosowne dokumenty. Wszystkie, wraz z wnioskiem o przyjęciu dziecka, można pobrać ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/.

Terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 31.01.2022r.

UPRZEJMIE PROSIMY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA PRAWIDŁOWE WYPEŁNIANIE I PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH. NAJISTOTNIEJSZE TO:
– PODPISY OBOJGA RODZICÓW  NA WNIOSKU GŁÓWNYM;
– DOŁĄCZENIE ZAŁĄCZNIKÓW

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIENIA I WYSYŁANIA DOKUMENTÓW ZNAJDUJE SIĘ W INFORMATORZE DLA RODZICÓW DOSTĘPNYM NA STRONIE NABORU:
https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji.