Alicja Kiełbasiewicz

25 sierpnia 2015
logo placówki

Jestem nauczycielką mianowaną oraz absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną oraz pedagogika o specjalności zarządzanie oświatą. W pracy z dziećmi stawiam na relację – moim celem jest stwarzanie przyjaznej, rodzinnej i bezpiecznej atmosfery, która sprzyja nauce i poznawaniu świata. Podczas zajęć dydaktycznych stwarzam  dzieciom warunki do nauki poprzez zabawę, odkrywanie i doświadczanie oraz daję im jak najwięcej szans do rozwoju na wielu obszarach dziecięcej aktywności. Bardzo ważna jest dla mnie samodzielność dziecka w różnych obszarach jego wychowania i edukacji. Od najmłodszych lat wdrażam w swojej grupie techniki freinetowskie, takie jak: odpowiedzialności, planowanie pracy, swobodne rysunki, sprawności i kompleksy zainteresowań. Bardzo ważna jest dla mnie również relacja i współpraca z rodzicami oraz tworzenie spójnej wspólnoty grupowej, do której należą dzieci, rodzice, nauczycielki i pomoce nauczycielek.

Grupa: Kolorowe Motyle