Katarzyna Szawelska

20 lutego 2018
logo placówki

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Skończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki. Studia magisterskie – specjalność: poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Doświadczenie do pracy z dziećmi nabierałam poprzez liczne praktyki studenckie w żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej, a także w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Moim celem jest nieustanny rozwój, który pozwoli na coraz lepszą i ciekawszą pracę z dziećmi.

Grupa: Odważne Lwiątka